woensdag 20 juni 2012

Pionieren in Noorwegen

Bekijk de reportage op 'Boerderij' over...


Wilma en


Maarten van Pinxteren, en hun beide dochtertjes


Joni en


Walty


Koeien, geiten of toch weer druiven? (2)


Op 'Boerderij' is nu eindelijk de laatste blog te lezen over de sollicitatieronde door Frankrijk. De blog eindigt met: 'Hoera. Ik ga terug naar Noorwegen!' Ik ging half februari inderdaad terug naar Noorwegen en heb 4 maanden op de boerderij van Maarten en Wilma gewoond en gewerkt. Ondanks de prachtige plek en de lieve mensen, kon ik m'n draai niet helemaal vinden. Half mei was ik in Nederland en kwam tot de conclusie dat ik alleen daar me thuis voel. Dat was vroeger wel anders... toen voelde ik me overal thuis! Maar er is de afgelopen jaren teveel gebeurd... op de één of andere manier zal dat aanpassingsvermogen wel beschadigd zijn. Het is tijd om naar huis te gaan! 

Ik ging solliciteren bij een bedrijf in het zuiden des lands en ben aangenomen. Omdat de baan onder voorbehoud is van enkele contracten die eind dit jaar getekend moeten zijn, laat ik nog even in het midden welk bedrijf en wat voor baan. Een klein tipje van de sluier: als het allemaal doorgaat, kan ik het 3de deel schrijven van 'koeien, geiten, of toch weer druiven?' :-) 

Ik ben nog een paar weken in Noorwegen en ga half of eind juli terug naar Nederland (wordt vervolgd). 


De foto's zijn gemaakt door Ben Brunnekreef. Mooi, zo'n druifje in wording!

vrijdag 8 juni 2012

God schiep 5 mensen!

Waar werd de kiem van de financiële crisis gelegd?


Op de site van 'Boerderij' valt zoveel te lezen over de landbouw wereldwijd, dat ik het niet kan bijhouden. Er zijn zoveel mooie en boeiende blogs (en dan bedoel ik niet de mijne :-) die na 1 a 2 dagen alweer halverwege de lijst staan, en over het hoofd gezien kunnen worden. 


Neem de blog 'Piketpaal' van Han van Riel. Han is bedrijfsadviseur en hij begeleidt de start van een Russisch bedrijf van 2.500 hectare.


In deze blog weerlegt hij het scheppingsverhaal over Adam & Eva! God zou 5 mensen hebben geschapen; 1 in Afrika, 1 bij de Tigris, 1 bij de gele rivier, 1 bij de Red River en 1 bij de Wadden.


God was tevreden over de eerste 4 mensen, maar niet over het mannetje bij de Wadden (ai, wat een zure appel :-) die de grond als zijn eigendom beschouwde.


Gauw lezen die blog...
 

Peinzeltje: zijn alle 5 mensen (5 Adammen?) in het scheppingsverhaal bezweken voor de verleidingskunsten van Eva en aten ze van de appel? Zo nee, hoe zou de zondeval er dan hebben uitgezien? Wie nu gaat zeggen: wie zegt dat de 5 mensen mannen zijn?... is mijn antwoord meteen: Ik denk dat het mannetje bij het Wad een man is geweest. Een vrouw zou namelijk nooit tegen God zeggen: “Wie bist du en wat most du op mien land? Wolst du wel eis maken das du van mien land komst!” Het zijn toch door de eeuwen heen altijd de mannen die vechten om land! (op een enkele uitzonderingen na). Een Waddenvrouw zou zeggen: Bedankt God, voor deze fantastische Waddenklei... deze is geweldig om kleimaskers van te maken :-)

donderdag 7 juni 2012

Wonder der natuur!

Drachtig Noors kalf van 3,5 maanden oud ontdekt.


Foto: Geno/Buskap

Per mail krijg ik vragen als: blog je nog voor 'Boerderij'? en: wanneer komt de reportage over Maarten en Wilma? (waar ik woon en werk). Op de eerste vraag is het antwoord 'ja' en op de 2de 'binnenkort'. De reportage 'Pionieren in Noorwegen' over Maarten en Wilma is begin mei ingeleverd bij de redactie. Maar het zijn 42 foto's en daar waren ze niet zo blij mee :-) De vraag kwam dan ook of 't niet korter kon. Waarop ik antwoordde: dat kan wel, maar leuk is anders! Het zijn 37 foto's over 't pionieren en als afsluiting 5 foto's met genietmomenten. Van die 5 kunnen er 3 af (met pijn in mijn hart) maar wat moet, dat moet. Ik beloofde nooit meer zoveel foto's aan te leveren en voegde eraan toe: zo'n situatie als deze gaat nooit meer voorkomen. Wilma heeft wel 1000den foto's en ik ben weken bezig geweest deze uit te zoeken. Dat krijg je nooit als je naar een bedrijf toe rijdt om daar zelf een serie foto's te schieten. Afijn. Nu is het wachten op een nieuwe aanpassing in het systeem, zodat grote aantallen foto's veel gemakkelijker verwerkt kunnen worden. 

Zodra de reportage geplaatst is, lever ik gelijk 3 nieuwe blogs in. Want het schrijven gaat gewoon door!

Hier het nieuwsbericht 'Drachtig Noors kalf van 3,5 maanden oud ontdekt' dat ik vertaald heb uit het vakblad 'Buskap' van de Noorse KI/fokvereniging Geno. Vruchtbaarheid en geboorteperikelen blijven me boeien, ongeacht welk dier dan ook. 

Ook natuurverschijnselen- en geweld zijn fascinerend, hoe rampzalig de gevolgen soms ook zijn. Een paar maanden terug vertaalde ik een krantenartikel over de overstromingen in delen van Noorwegen, waardoor bij een aantal boeren de melk niet meer opgehaald kon worden. Voor wie 43 bijzondere foto's met wateroverlast en Noorse natuur wil zien, klik hier.